اداری – شرکت افق نو

پروژه اداری – شرکت افق نو

موقعیت: تهران، خیابان نیاوران، خیابان پورابتهاج.
کارفرما: جناب آقای علوی.
طراحی: گروه معماری آران.
مساحت: 140 متر مربع.
سال: 98.

 

اشتراک گذاری: