طراحی داخلی – سوییت مازندران

طراحی داخلی – سوییت مازندران

موقعیت: مازندران، نمک آبرود.
کارفرما: جناب آقای علیزاده.
طراحی: گروه معماری آران.
مساحت: 45 متر مربع.
سال: 1400.

 

اشتراک گذاری: