ویلا- زایگان (فشم)

ویلا – زایگان (فشم)

موقعیت: تهران، فشم.
کارفرما: جناب آقای جعفری.
طراحی: گروه معماری آران.
مساحت: 290 متر مربع.
سال: 1400-99.

 

اشتراک گذاری: