ویلا – عباس آباد

ویلا – عباس آباد

موقعیت: مازندران، عباس آباد.
کارفرما: جناب آقای مردانی.
طراحی: گروه معماری آران.
مساحت: 630 متر مربع.
سال: در حال اجرا.

 

اشتراک گذاری: