ویلا- متل قو

مجتمع ویلایی – متل قو

موقعیت: مازندران، متل قو.
کارفرمایان: جناب آقای مردانی- موحدیان.
طراحی: گروه معماری آران.
مساحت: 950 متر مربع.
سال: در حال اجرا.

 

اشتراک گذاری: