ویلا- نوشهر

ویلا -نوشهر

موقعیت: مازندران، نوشهر.
کارفرما: جناب آقای نجفدری.
طراحی: گروه معماری آران.
اجرا: گروه مهندسی آران.
مساحت: 360 متر مربع.
سال: 98-97.

 

اشتراک گذاری: