پروژه مسکونی سعادت آباد

پروژه مسکونی سعادت آباد

 

موقعیت: تهران، خیابان سعادت آباد.

کارفرما: جناب آقای بهزادی.

طراحی: گروه معماری آران.

اجرا: گروه مهندسی آران.

مساحت: 2150 متر مربع.
سال: 90-88.

 

اشتراک گذاری: