پروژه مسکونی پاسداران-بهستان

پروژه مسکونی پاسداران – بهستان

موقعیت: تهران، خیابان پاسداران، بهستان هشتم.
کارفرمایان: جناب آقای ملکزاده – محمودیان.
طراحی: گروه معماری آران.
اجرا: گروه مهندسی آران.
مساحت: 2650 متر مربع.
سال: 98-96.

 

اشتراک گذاری: