پروژه مسکونی پاسداران-بوستان

پروژه مسکونی پاسداران – بوستان

موقعیت: تهران، خیابان پاسداران، بوستان هفتم.
کارفرما: جناب آقای محمودیان.
طراحی: گروه معماری آران.
اجرا: گروه مهندسی آران.
مساحت: 3200 متر مربع.
سال: در حال اجرا .

 

اشتراک گذاری: