12
آگوست

تفاوت پلان ویلا با پلان های مسکونی شهری در چیست؟

طراحی پلان ویلا فرآیندی است که متاثر از فرم حجم، خواست های فضایی پروژه، ویژگی های طبیعی سایت و محدودیت ها و پتانسیل های موجود فضای در دسترس می...

ادامه مطلب